14 Φεβ 2024 11:16 - Γεώργιος Παπακώστας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων βάσει του άρθρου 173 του ν. 4958/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Δευτέρα 19/2/2024 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής


Συνημμένα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.pdf