Κανόνες Εξετάσεων

 

1. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις πρέπει:

 

α) να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο στοιχείο αναγνώ­ρισης με φωτογραφία με ποινή αποκλεισμού από τις εξετάσεις εφόσον δεν τους αναγνωρίζει ο εισηγητής, οι επιτηρητές ή ο επόπτης,

 

β) να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα ΚΛΕΙΣΤΑ σε θέση που θα τους υποδείξουν ο εισηγητής, ο επόπτης ή οι επιτηρητές,

 

γ) να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα μέσα (στυλό, υπολογιστή τσέπης, βοηθήματα που επιτρέπονται) που είναι απαραίτητα για την εξέταση,

 

δ) να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής της εξέτασης πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την τυπική ώρα έναρξης της εξέτασης.

 

2. Οι φοιτητές μόλις παραλάβουν τα θέματα και τις κόλλες οφείλουν να γράψουν σε αυτά το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό ειδικού μητρώου (Α.Ε.Μ.) όπου αυτό απαιτείται.

 

3. Μετά την παράδοση των θεμάτων και την παροχή των όποιων διευκρινιστικών εξηγήσεων κρίνονται απαραίτητες από τον εισηγητή δεν επιτρέπεται:

 

α) η ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ φοιτητών (υπολογιστής τσέπης, βιβλίο, χαρτί, μολύβι, κ.λ.π.),

β) η ομιλία μεταξύ των φοιτητών,

γ) η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή.

 

4. Οι φοιτητές θα πρέπει να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους και να υπογράψουν στην κατάσταση συμμετοχής στην εξέταση που θα τους δοθεί από τους επιτηρητές ΠΡΙΝ από την παράδοση του γραπτού τους και την έξοδό τους από την αίθουσα εξέτασης.

 

5. Μπορεί να ζητηθεί από τους φοιτητές η συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολό­γησης εκπαιδευτικών και μαθημάτων ΠΡΙΝ από την έναρξη της εξέτασης. Η σωστή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποτελεί σημαντική συμβολή των φοιτητών στην προσπάθεια βελτίωσης των σπουδών τους και έχει νόημα ΜΟΝΟ εφόσον ο φοιτητής παρακολούθησε σε μεγάλο ποσοστό τις παραδόσεις.

 

6. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν τα γραπτά τους πριν από την συμπλήρωση του προκαθορισμένου από τον εισηγητή χρόνου εξέτασης.

 


Διαδικασία Εξετάσεων