Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 (χειμερινού

και εαρινού εξαμήνου 2021-2022) (3 εβδομάδες)

-Δευτέρα 29/08/2022 – Παρασκευή 16/09/2022


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

-(13 εβδομάδες μαθημάτων)

Δευτέρα 26/09/2022 – Παρασκευή 06/01/2023


-Εξετάσεις εργαστηρίων

(Αναπληρώσεις μαθημάτων)

Δευτέρα 09/01/2023 – Παρασκευή 13/01/2023


-Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου

(3 εβδομάδες)

Δευτέρα 23/01/2023 – Παρασκευή 10/02/2023


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

-(13 εβδομάδες μαθημάτων)

Δευτέρα 20/02/2023 – Παρασκευή 02/06/2023


-Εξετάσεις εργαστηρίων

(Αναπληρώσεις μαθημάτων)

(Δευτέρα 5/6 Αγίου Πνεύματος)

Τρίτη 06/06/2023 – Παρασκευή 09/06/2023


-Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου (3 εβδομάδες)

Δευτέρα 12/06/2023 – Παρασκευή 30/06/2023

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2022-2023) (3 εβδομάδες)

Παρασκευή 1/09/2023 – Παρασκευή 22/09/2023

Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:


Α) Χειμερινό εξάμηνο

Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου 2022

Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου 2022

Διακοπές Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2022 έως 6 Ιανουαρίου 2023


Β) Εαρινό εξάμηνο

Καθαρή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Εθνική εορτή 25 Μαρτίου 2023

Διακοπές Πάσχα 8 Απριλίου έως 23 Απριλίου 2023

Αγίου Πνεύματος 5 Ιουνίου 2023

Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών


Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων

Καβάλα 29 Ιουνίου 2023 Θρησκευτική Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου