Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οδηγός Σπουδών