Έκτακτο Εκπαιδευτικό ΠροσωπικόΓεώργιος Κάλφας

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗΣ

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Ο Δρ. Δημήτριος Γ. Μαργουνάκης έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2003). Έλαβε Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το ΑΠΘ στο ΔΠΣ των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών (2005). Έλαβε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2013).

Κρίστη Χριστοδουλίδου

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Δρ. Ελένη Βροχίδου

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Η Ελένη Βροχίδου έλαβε το δίπλωμα [Ενσωματωμένα συστήματα] του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ), το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης [Συστήματα αυτομάτου ελέγχου] του ΗΜ&ΜΥ και το Διδακτορικό δίπλωμα [Επεξεργασία σήματος] του ΗΜ&ΜΥ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 2004, 2007 και 2016, αντίστοιχα. Εργάζεται από το 2005 ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό στο τμήμα Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ, όπου έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ευφυή συστήματα, την επεξεργασία σήματος, την αναγνώριση προτύπων και τα ενσωματωμένα συστήματα, πάνω στα οποία έχει δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ανδρέας Σοϊλεμές

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Βασίλης Καλεντερίδης

Έκτακτος Εκπαιδευτικός 

Ο Βασίλης Καλεντερίδης έλαβε το πτυχίο Φυσικής, το μεταπτυχιακό δίπλωμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) και το Διδακτορικό δίπλωμα του από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2001, 2004 και 2012, αντίστοιχα. Συμμετείχε σε διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από το 2012 έχει εργαστεί σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στη βιομηχανία ημιαγωγών ως σχεδιαστής αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Από το 2020 εργάζεται στην ελληνική startup εταιρία Thess IC ως R&D σχεδιαστής κυκλωμάτων για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και IoT. Επίσης κατά την περίοδο 2019-2020 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο ΑΠΘ και από το 2021 εργάζεται ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.

Χρήστος Μπαζίνας

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό