22 Μαΐ 2022 16:53 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Μάθημα Οργάνωση Υπολογιστών (Θεωρία)

Το μάθημα Οργάνωση Υπολογιστών Θεωρία την Τρίτη 24 Μαϊου 2022 θα ξεκινήσει στις 18.00μμ λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε ακαδημαϊκή υποχρέωση.