Κωνσταντίνος Ράντος - Σύντομο Βιογραφικό

O Κωνσταντίνος Ράντος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών (https://wesis.cs.ihu.gr/). Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway, University of London (Marie Curie Research and Training Grant). Διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία (περισσότερα από 20 έτη) στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών με εμπλοκή σε ερευνητικά έργα EU ACTS, CIP LSP, ARTEMIS JU, FP7, και H2020, με την ιδιότητα του υπευθύνου έργου φορέα, του ερευνητή, αλλά και ως μέλος του επιστημονικού συμβουλίου. Επίσης έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος και έχει διαχειριστεί περισσότερα από 20 έργα αναπτυξιακού και συμβουλευτικού χαρακτήρα παρέχοντας υπηρεσίες σε σημαντικούς φορείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για θέματα αυθεντικοποίησης, ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια, κριτής επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, και προσκεκλημένος συντάκτης σε επιστημονικό περιοδικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, των blockchains, της διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων αυθεντικοποίησης, και της προστασίας της ιδιωτικότητας.


Τακτικός Καθηγητής