Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠΙωάννης Τσιμπερίδης

ΕΔΙΠ 

Ο Ιωάννης Τσιμπερίδης έλαβε το βασικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., το 1997, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το αντίστοιχο Τμήμα του Δ.Π.Θ., το 2002 και το 2017, αντίστοιχα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004 εργαζόταν ως στέλεχος στη βιομηχανία. Από το Σεπτέμβριο του 2006 έως και το Σεπτέμβριο του 2021 υπήρξε μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τον Οκτώβριο του 2021 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Έχει διδάξει μαθήματα πληροφορικής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, και μαθηματικών σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται είναι τα keystroke dynamics, user classification, machine learning, και data mining.

Μιχαήλ Μανιός

ΕΔΙΠ 

Ο Μιχαήλ Ν. Μανιός έλαβε το πτυχίο του από το ΤΕI Θεσσαλονίκης το 1993, με τον τίτλο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ενώ έλαβε το μεταπτυχιακό του από το ΤΕI Κοζάνης το 2013, με εξειδίκευση στη ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β και πτυχίο ραδιοερασιτέχνη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πληροφορικής, προγραμματισμού μE και συμμετείχε στο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Έχει εργαστεί στο τμήμα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Εθνικών Ραδιοτηλεοπτικών Αναμεταδοτών, έχει ασχοληθεί με ραδιοζεύξεις και με εγκαταστάσεις και προγραμματισμό Συστημάτων Ασφαλείας. Έχει διδάξει στην Δ.Ε , στον ΟΑΕΔ, σε Ι.Ε.Κ. και στο Τ.Ε.Ι. – Α.Μ.Θ. Είναι ενεργό μέλος του εργαστηρίου Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-με-Μηχανές με συμμετοχή στα Ερευνητικά του έργα. Από το 2002 υπηρετεί στο τμήμα Πληροφορικής του Δ.Π.Θ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό.

Βασίλης Τσουκαλάς

ΕΤΕΠ 

Ο Βασίλειος Τσουκαλάς έλαβε το πτυχίο του από το ΤΕΙ Αθήνας το 2000, με τον τίτλο «Μηχανικός Πληροφορικής», ενώ έλαβε Μεταπτυχιακό (MSc 3-ετούς φοίτησης) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2016. Εχει εργαστεί ως αναλυτής/προγραμματιστής με εξειδίκευση στη Java (SE και EE), σε Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Oracle/MySQL). Είναι διαχειριστής συστημάτων/μέλος προσωπικού ΙΤ στο ΤΕΙ ΑΜΘ από το 2002.