Βασίλης Τσουκαλάς - Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Θ. Τσουκαλάς έλαβε το πτυχίο του από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας το 2000, με τον τίτλο «Μηχανικός Πληροφορικής», ενώ έλαβε Μεταπτυχιακό (Master Of Science 3-ετούς διάρκειας φοίτησης) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2016 με τίτλο “ Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Ασφάλεια Συστημάτων)”. Ο Β. Τσουκαλάς έχει εργαστεί ως αναλυτής και προγραμματιστής με εξειδίκευση στη Java (Java SE και Java EE), σε Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Oracle/MySQL) και στην Αντικειμενοστραφή Ανάλυση, ενώ έχει υλοποιήσει αρκετά πληροφοριακά συστήματα με αρχιτεκτονικές Client/Server και Model View Controller. Συμμετείχε επίσης ως ερευνητής και προγραμματιστής σε ερευνητικά προγράμματα. Ήταν εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής (2002-2011) και έχει διδάξει τα μαθήματα: Προγραμματισμός Η/Υ Ι , Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων Ι (Εργαστήριο), Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Εργαστήριο), Εφαρμογές Διαδικτύου (Εργαστήριο), Τεχνικές Προγραμματισμού (Εργαστήριο), Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό (Εργαστήριο), Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία και Εργαστήριο), Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων (Θεωρία και Εργαστήριο), Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο). Ο Βασίλειος Τσουκαλάς εργάστηκε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής(πρώην τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής) και στο Τμήμα Πληροφορικής (NOC) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας (2002-2017) όπου διαχειριζόταν κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως: VM Cluster, LDAP, DNS, EMAIL, Storage κλπ. Από το 2017 εργάζεται ως ΕΤΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής. Διδάσκει τα μαθήματα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Εργαστήριο), Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο), Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο) και Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)


ΕΤΕΠ