Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

με τίτλο: "Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών"


Επισκεφτείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού στη διεύθυνση:

http://mphil.cs.duth.gr


2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

με τίτλο: "Τεχνολογίες Εμβύθισης-Καινοτομία στην Εκπαίδευση την Επιμόρφωση και το Σχεδιασμό Παιχνιδιών"


Επισκεφτείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού στη διεύθυνση:

http://imt.cs.duth.gr