22 Απρ 2024 11:59 - Δρ. Ελένη Βροχίδου

  Ακύρωση μαθήματος "Γραφικά Υπολογιστών" την Παρασκευή 26/4

Το μάθημα της Παρασκευής 26/4 (Γραφικά Υπολογιστών) δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Για αναπλήρωση εφόσων χρειαστεί θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά το Πάσχα.