22 Απρ 2024 11:53 - Δρ. Ελένη Βροχίδου

  Ακύρωση του μαθήματος "Σήματα και Συστήματα" την Πέμπτη 25/4

Το μάθημα της Πέμπτης 25/4 (Σήματα και Συστήματα) δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Για αναπλήρωση εφόσων χρειαστεί θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά το Πάσχα.