11 Δεκ 2023 13:46 - Θεόδωρος Παχίδης

  Τεχνολογία Λογισμικού Ι - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" η παρουσίαση των εργασιών και η παράδοση του σχετικού υλικού από τις ομάδες που εκπονούν ομαδική εργασία κατά τα χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 σύμφωνα με το έντυπο ανάληψης θέματος που έχουν στείλει, θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο μάθημα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 10/1/2024, τις ώρες του μαθήματος.

Παρακαλούνται οι Project Manager όλων των ομάδων να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με e-mail το αργότερο έως και τις 8/1/2024 για την πρόθεσή της ομάδας τους να παρουσιάσει την εργασία που θα έχουν εκπονήσει και να καταθέσει το σχετικό υλικό όπως αυτό αναφέρεται με λεπτομέρεια στο έγγραφο με τίτλο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη των ομάδων, για τις ομάδες που δεν θα παρουσιάσουν και δεν θα παραδόσουν εργασία, θα βαθμολογηθούν για το μάθημα μόνο από το βαθμό που θα λάβουν (με άριστα το 10) σε κάποια εξεταστική περίοδο.


Ο Διδάσκων