Θεόδωρος Παχίδης - Σύντομο Βιογραφικό

Θεόδωρος Παχίδης, Τακτικός Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού και Ρομποτική Τηλέφωνο: (+30) 2510 462281 Fax: (+30) 2510 462281 Email: pated@cs.duth.gr, pated@cs.ihu.gr, pated@teiemt.gr, tpachidis@gmail.com Προσωπική Ιστοσελίδα: http://195.130.93.18/pachidis/HomePage/index.htm Γραφείο: Εργαστήριο Η/Υ: Windows II, ΕΧ Β 2 Σύντομο Βιογραφικό: Ο Καθηγητής Θεόδωρος Παχίδης έχει πτυχίο Φυσικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής-Φυσικής από το ΑΠΘ. Διδακτορικό Δίπλωμα από το τμήμα ΗΜΜΥ του ΔΠΘ. Από το 1989-2010, εκπαιδευτικός στη ΔΕ Καβάλας. 1996-1998, Αναπληρωτής Διευθυντής στο Δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας. Από το 2005, αποσπασμένος ή/και έκτακτος εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Καβάλας. Από το 2010-2017, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής και στη συνέχεια στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ. Από το 2017 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ και στη συνέχεια στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Από το 2024 Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τώρα στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Προϊστάμενος Ανάπτυξης και Προώθησης Νέων Προϊόντων στο ΚΤΕ ΑΜΘ. Πρόεδρος ή μέλος επιτροπών του Τμήματος και του ΤΕΙ (ΕΣΠΑ), στο ΔΙΠΑΕ και τώρα στο ΔΠΘ. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, 2017-2019 και του Τμήματος Πληροφορικής της ΣΘΕ του ΔΙΠΑΕ, 2019-2021. Συντονιστής ή μέλος σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά ή μη προγράμματα. Δημοσίευσε ένα πλήθος από εργασίες με κριτές σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων. Δίδαξε και διδάσκει πολλά μαθήματα συγγράφοντας ένα πλήθος διδακτικών σημειώσεων. Συνέγραψε ένα πλήθος διαφορετικών εντύπων. Αξιολογητής εργασιών σε ένα μεγάλο πλήθος από διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1) Ρομποτική-ΑΑΜ, 2) Τεχνολογία Λογισμικού, 3) Προγραμματισμός 4) Επεξεργασία Εικόνας, 5) Ηλεκτρονικά-Αισθητήρες. Τέως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος στο Παράρτημα Καβάλας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Μέλος ΙΕΕΕ (Senior Member) (CS, RAS, IMS), EuCogIII, MIR LABS, συντακτικών επιτροπών συνεδρίων και του περιοδικού ΙJARS (SAGE).


Τακτικός Καθηγητής