10 Ιουν 2024 11:05 - Βασίλης Καλεντερίδης

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI"

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων(ΕΨΣ).

Ο διδάσκων