7 Ιουν 2024 12:31 - Ιωάννης Πεξαράς

  Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,


Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Κοινωνική Ψυχιατρική» του ΔΠΘ πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο: «Στάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίων έναντι των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)».

Η έρευνα έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΔΠΘ.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:


https://stsurvey.limequery.com/892831?lang=el