Πρόσφατες Ανακοινώσεις

 24 Σεπ 2022 08:35

Θεωρία και Εργαστήριο Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης


Προβολή
 23 Σεπ 2022 16:47

Εργαστήριο_ Επιστημονικός Υπολογισμός


Προβολή
 23 Σεπ 2022 11:08

Προγραμματισμός του Παγκόσμιου Ιστού


Προβολή
 22 Σεπ 2022 14:34

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ


Προβολή
 21 Σεπ 2022 19:28

Εισαγωγη στον Προγραμματισμό με C,C++ - Ε(ΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)


Προβολή
 21 Σεπ 2022 09:25

Πρεσβεία Ελβετίας_ Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές στην Ελβετία


Προβολή


Το Τμήμα


Εργαστήρια & Αίθουσες Διδασκαλίας

Γνώση

Έρευνα

Επιτυχία


 Τοποθεσία - Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε)
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής ΔΙ.ΠΑ.Ε
Διεύθυνση, 65404 Καβάλα, Τ.Θ. 1194

 +30-2510462147, +30-2510462341 

Fax 0030 2510462348, 
 info@cs.ihu.gr,

 http://www.cs.ihu.gr 

 (old site) http://iiwm.teikav.edu.gr